Μόνωση κτιρίου θερμοπροσοψη

Έχει μεγάλη σημασία και ιδιαίτερη βαρύτητα μετά την ψήφιση του νόμου για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων.

Η εξωτερική θερμομόνωση ή αλλιώς θερμοπρόσοψη είναι πολλή απαιτητική κατά την εφαρμογή της για να μπορέσει να παραχθεί ολοκληρωμένη σωστά και τοποθετημένη να μπορέσει να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απόδοση της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Με τη χρήση των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωση – θερμοπροσοψης επιτυγχάνουμε να οπλιστεί σωστά όλη η επιφάνεια του κτιρίου.

Εξωτερική θερμομόνωση Μόνωση κτιρίου θερμοπροσοψη

Η εξωτερική θερμομόνωση ή αλλιώς θερμοπρόσοψη είναι πολλή απαιτητική κατά την εφαρμογή της για να μπορέσει να παραχθεί ολοκληρωμένη σωστά και τοποθετημένη να μπορέσει να επιτευχθεί η μέγιστη δυνατή απόδοση της εξωτερικής θερμομόνωσης.

Με τη χρήση των συστημάτων εξωτερικής θερμομόνωση – θερμοπροσοψης επιτυγχάνουμε να οπλιστεί σωστά όλη η επιφάνεια του κτιρίου.

Για να επιτευχθεί όμως αυτό, χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή και γνώση.